Aansprakelijkheid zwembad na ongeval bij afdaling glijbaan?

In het kort

  • Zwembaden zijn uitermate populair voor een dagje uit. Vaak zijn dit zorgeloze dagen, maar wat als er een glijpartij of ander ongeval plaatsvindt in het zwembad? Wie is er dan aansprakelijk?
  • Zwembaden hebben een zorgplicht ten aanzien van de badgasten. Zij moeten dan ook voldoende maatregelen nemen zoals het plaatsen van waarschuwingsborden en aanwijzingen, inzetten van badmeesters en het keuren en controleren van glijbanen.
  • Wanneer u toch een ongeval heeft in een zwembad kunt u het zwembad aansprakelijk stellen indien zij niet aan hun zorgplicht hebben voldaan. Het kan ook zijn dat een andere gast aansprakelijk is voor uw letselschade indien zij roekeloos gedrag hebben vertoond. In sommige gevallen bent u zelf aansprakelijk voor uw schade,
  • De aansprakelijkheidsstelling kan een complexe zaak zijn en daarom is het verstandig een ervaren letselschadejurist in te schakelen die verstand heeft van de materie. Op deze manier krijgt u waar u recht op heeft en bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is de hulp gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Zwembaden zijn uitermate populair als dag- of vakantiebesteding, veelal bij gezinnen. U bezoekt deze kerstvakantie misschien ook wel een subtropisch zwemparadijs om de winterkou even te vergeten. Een leuk uitstapje voor jong en oud. Maar wat als er nu een glijpartij of een ander ongeval met letsel plaatsvindt in het zwembad? Is dit dan iets waarbij u zelf op had moeten letten of is toch de beheerder van het zwembad verantwoordelijk voor uw val en letselschade? B&O Letselschade legt het u in het kort uit.

Gratis juridische hulp bij letselschade in zwembad

Als u of uw kind een ongeval overkomt in een zwembad, bijvoorbeeld door een risicovolle afdaling van een glijbaan, en er is sprake van letselschade, dan wilt u uiteraard weten of het zwembad hiervoor aansprakelijk is. De letselschade juristen van B&O Letselschade hebben regelmatig te maken met dit soort aansprakelijkheidsvraagstukken en kunnen u met een gedegen advies hierin bijstaan. Wij zoeken voor u uit of u een schadeclaim kan indienen bij de beheerder van het zwembad en nemen u dit juridisch verder uit handen. Indien het zwembad inderdaad aansprakelijk is voor uw letselschade, dan werken wij geheel gratis aan uw letselschadezaak.

Risico’s en maatregelen in het zwembad

Veel ouders zijn zich niet bewust van de gevaren van zwembaden voor hun kinderen. Men gaat immers een gezellig dagje met het gezin op pad en denkt niet aan de mogelijke voorvallen die kunnen plaatsvinden. Er is in een zwembad toezicht van badmeesters en er is bij de Nederlandse zwembaden rekening gehouden met allerlei risico’s door voorzorgsmaatregelen en voorschriften waar het zwembad zich wettelijk aan moet houden.

Zo dienen waterglijbanen te voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Was), waarin regels en voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot de veiligheid van speeltoestellen. Daarnaast moeten zowel nieuwe als bestaande waterglijbanen voor het verkrijgen van een keurmerk minimaal eenmalig zijn gekeurd. Behalve deze eenmalige keuring heeft de beheerder van het zwembad de verplichting om ervoor te zorgen dat de speeltoestellen veilig zijn en blijven. Het keuringsbureau vraagt hierbij om bewijs in de vorm van een volledig ingevuld en bijgehouden logboek.

Preventieve maatregelen zwembad

Ook moet het zwembad de volgende preventieve maatregelen op orde hebben:

  • Een risico-inventarisatie. Dit omvat een inventarisatie van de risico’s die zich zouden kunnen voordoen, evenals een evaluatie van deze risico’s. Het daarbij behorende plan van aanpak geeft aan welke voorzorgsmaatregelen worden genomen inzake deze risico’s en binnen welke termijn
  • Aanwezigheid Bedrijfshulpverlening (BHV). In een zwembad is de aanwezigheid van BHV verplicht. Als er een risicovolle situatie ontstaat in het zwembad met een gevaar voor veiligheid en gezondheid van bezoekers en werknemers, dan zorgen BHV-ers dat letsel en schade zo veel mogelijk wordt voorkomen en beperkt. BHV-ers zijn onder andere in het bezit van een EHBO-diploma
  • Calamiteitenplan. In dit plan dienen maatregelen te zijn vastgelegd voor calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen als verdrinking, brand, vrijkomen van gevaarlijke stoffen, agressie en geweld, ongevallen en stroomuitval. Het calamiteitenplan dient te zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag en minimaal een maal per jaar te worden geoefend
  • Ontruimingsplan. Dit plan kan deel uitmaken van het calamiteitenplan en moet kunnen worden toegepast bij bijvoorbeeld brand of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Zorgplicht zwembad

Maar wat als er toch een ongeval gebeurt, ondanks alle voorzorgsmaatregelen van het zwembad? Uw kind of uzelf glijdt uit op de gladde vloer van het zwembad of er ontstaat letsel door een ongelukkige afdaling van de glijbaan?

Er rust op exploitanten van een zwembad een vergaande zorgplicht ten aanzien van de badgasten. Kinderen en jongeren bijvoorbeeld zijn speels, maar kunnen ook stoer en zelfs roekeloos gedrag vertonen. Ze zijn niet altijd goed in het inschatten van gevaarlijke situaties. Het zwembad moet hier rekening mee houden en hier extra toezicht op laten houden door de badmeesters, die moet wijzen op verboden gedrag op bijvoorbeeld de glijbaan. Ook moet er duidelijke aanwijzingen zijn aan het begin van deze glijbaan welke houdingen er wel en niet aangenomen mogen worden als men afdaalt. Dit alles om ongelukken te voorkomen.

U heeft ze misschien ook wel eens zien staan in het zwembad op gladde vloeren, de waarschuwingsborden. Hiermee probeert het zwembad u te waarschuwen voor het risico op glij- en valpartijen. Maar daarmee is niet gezegd dat er nooit een valpartij voorkomt waarbij sprake kan zijn van letselschade. Zeker kinderen willen nog wel eens rennend van het ene bad naar het andere rennen en daarmee risico lopen uit te glijden.

Letselschade door roekeloos gedrag

Een ongeval met letselschade hoeft echter niet het gevolg te zijn van ontoereikende maatregelen van het zwembad. Het kan namelijk ook gebeuren door gevaarlijk gedrag van andere zwembadgasten. Als u zich netjes aan de regels houdt bij het afdalen in de glijbaan en iemand anders doet dat niet en botst hard tegen u aan, dan kan dat letselschade bij u veroorzaken. Of als u voorzichtig over de gladde vloer loopt en iemand rent tegen u aan en u valt, ook dat kan voor u nare gevolgen hebben. Is in dat geval ook het zwembad aansprakelijk voor uw letselschade? Of is het toch de andere onvoorzichtige en misschien zelfs wel roekeloze badgast? Dit hangt natuurlijk geheel af van alle omstandigheden, maar het zou kunnen dat niet het zwembad, maar de andere gast aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letselschade.

Juridische hulp bij letselschade in zwembad

Het is vaak druk in een zwembad en een ongeluk zit daarbij in een klein hoekje. Er gebeuren vaak veel dingen tegelijk en daarom kan het lastig zijn situaties te overzien. Indien u letselschade oploopt door een ongeval in het zwembad, dan hangt het van de omstandigheden af of u daarvoor het zwembad aansprakelijk kunt stellen. U doet er daarom verstandig aan in een dergelijke situatie juridische hulp in te schakelen van een ervaren letselschade jurist.

De letselschade experts van B&O Letselschade kunnen u hierin gratis bijstaan indien een andere partij, zoals het zwembad, aansprakelijk is voor uw letselschade. Wij handelen in zo’n geval het gehele juridische traject kosteloos voor u af en gaan voor een maximale schadevergoeding. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74