Aansprakelijkheid wegbeheerder bij val op openbare weg

Het kan een keer gebeuren, u komt ten val op de openbare weg. U struikelt over uw eigen voeten of u valt met de fiets.
U wijt de val aan uw eigen onhandigheid en u gaat weer verder. Maar wat als het letsel ernstig is? En de oorzaak ligt, al dan niet voor een deel, aan een gat in de weg, een uitstekende stoeptegel of een paaltje dat verkeerd op de weg is geplaatst? Kunt u dan de wegbeheerder of de gemeente aansprakelijk stellen voor uw letsel? Deze vragen zijn niet eenvoudig en eenduidig te beantwoorden. De experts van B&O Letselschade leggen u uit waarom.

Juridische expertise bij val met letsel

Bent u ten val gekomen door schuld van een andere partij en heeft u daarbij letsel opgelopen? Dan is er een kans dat u de ander aansprakelijk kan stellen en een schadeclaim kan indienen. U kunt contact opnemen met onze letselschade specialisten voor nadere informatie of vrijblijvend advies.

Nadere informatie over de aansprakelijkheid van een wegbeheerder

Aansprakelijkheid wegbeheerder?

Er zijn verschillende rechterlijke uitspraken die ingaan op aansprakelijkstelling van een wegbeheerder na een val op de openbare weg. Hieruit blijkt heel duidelijk dat er geen eenduidig antwoord is te geven op de vraag of een overheidsinstantie aansprakelijk gesteld kan worden voor de letselschade.

Regelmatig wordt bij de rechtbank de aansprakelijkheid van een wegbeheerder afgewezen. Dit is vaak omdat het niet duidelijk aantoonbaar is dat een val daadwerkelijk door oneffenheden in of op de weg veroorzaakt is. De rechter gaat uit van het bewijs dat hij in handen krijgt. Aan de hand daarvan oordeelt hij of er sprake is geweest van een gevaarlijke situatie.

Uitspraken rechter na val op fietspad

Eind vorig jaar oordeelde de rechter dat de gemeente Goes niet aansprakelijk gesteld kon worden voor de val van een wielrenner op een fietspad. De fietser was tegen een paaltje gereden en had hierbij letsel opgelopen. Het fietspad stond onder beheer van de gemeente Goes. De eiser gaf aan dat er sprake was van een gevaarlijke verkeerssituatie. De gemeente heeft dit weerlegd door middel van foto’s van de omgeving en omstandigheden. De rechter ging hierin mee met de gemeente en stelde de eiser in het ongelijk.

Begin dit jaar was er een vergelijkbare rechtszaak in Zwolle waarbij er ook sprake was van een paaltje op een fietspad die de val van een fietser veroorzaakte. Hierbij ging de rechter uit van het principe dat een paaltje dusdanig geplaatst moet zijn, dat er zo min mogelijk kans is op letsel bij fietsers die gebruik maken van het fietspad. Hij oordeelde dat dit niet het geval was en stelde de eiser in het gelijk. De gemeente Zwolle heeft het slachtoffer bijna 3.500 euro schadevergoeding moeten betalen.

Bewijsvoering na een val op de openbare weg

Wordt de aansprakelijkheid voor uw letsel door een gebrek in de weg niet direct erkend door de wegbeheerder of gemeente? Dan is het heel moeilijk om alsnog de aansprakelijkstelling van deze instantie geregeld te krijgen. Als u voldoende bewijs heeft verzameld en u maakt er een zaak van bij de rechtbank, is het vaak aan de interpretatie van de rechter of hij u hierin gelijk zal geven. Als u foto’s laat zien van een weg of fietspad met gebreken, dan is dat feitelijk vastgesteld. Maar kunt u ook bewijzen dat u ten val bent gekomen door deze onregelmatigheden in de weg?

Als u letsel oploopt door een val op de openbare weg is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk zo veel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt. U kunt foto’s maken met uw mobiele telefoon van de situatie en uw letsel. Ook kunt u gegevens verzamelen van eventuele getuigen die u hebben zien vallen.

Nadere informatie over aansprakelijkheid van de gemeente na een val op de openbare weg

Onze letselschade experts kunnen vervolgens voor u beoordelen of het zinvol is om te proberen de wegbeheerder aansprakelijk te stellen. Dit is lang niet altijd het geval, hoe vervelend de val ook is geweest voor u. De aansprakelijkheid zal namelijk moeten worden erkend door de andere partij om de schadeclaim in gang te kunnen zetten. Is dit niet het geval, dan kunt u overwegen om uw situatie aan de rechter voor te leggen met behulp van een letselschade advocaat.

We kunnen dus concluderen dat een wegbeheerder lang niet altijd verantwoordelijk kan worden gehouden voor letsel door een slecht wegdek. Ten eerste omdat het moeilijk te bewijzen is dat uw val werd veroorzaakt door een gebrek in de weg. Maar daarnaast is het oordeel hierover, zoals van een rechter, afhankelijk van interpretatie.

Gratis hulp bij aansprakelijkheid wegbeheerder

Uiteraard betekent dit niet dat een val op een openbare weg nooit kan worden aangekaart bij de gemeente of een andere wegbeheerder. In sommige gevallen is er wel degelijk sprake van aansprakelijkheid. Het is alleen bijna nooit een heel concreet of zwart-wit verhaal waardoor het heel moeilijk kan zijn deze instantie aansprakelijk te stellen. U kunt voor vrijblijvend advies of nadere informatie altijd contact opnemen met onze letselschade experts. Zij staan u graag te woord. Indien het wel mogelijk is de wegbeheerder aansprakelijk te stellen en een procedure te starten, dan werken wij geheel kosteloos aan uw zaak.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74