Aansprakelijkheid wegbeheerder bij letsel tijdens wegwerkzaamheden

Een ongeval krijgen of letselschade oplopen terwijl er aan de weg gewerkt wordt, in principe zou dat niet mogen gebeuren. Bij wegwerkzaamheden wordt er namelijk altijd duidelijk gewaarschuwd door middel van lichtsignalen, verkeers- of matrixborden. U kent dan de gevaren en u past uw snelheid en rijgedrag hierop aan om ongelukken te voorkomen. Maar wat als er desondanks toch iets gebeurt en u loopt letselschade op? Of misschien zijn er helemaal geen waarschuwingen afgegeven en reed u nietsvermoedend door? Wie is er dan aansprakelijk voor uw letselschade? Is dat de wegbeheerder? B&O Letselschade informeert u over aansprakelijkheid en vergoeding van uw letselschade bij wegwerkzaamheden.

Gratis juridische expertise bij letselschade

De letselschade juristen van B&O Letselschade hebben regelmatig zaken in hun portefeuille betreffende letselschade door een ongeval op de weg. Elke denkbare situatie weten zij door hun expertise juist te analyseren en naar uw tevredenheid af te handelen. Als iemand anders namelijk aansprakelijk is voor de letselschade die u oploopt, dan zal deze tegenpartij opdraaien voor al uw kosten gerelateerd aan uw schade. Wij zorgen ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft, ook uw juridische kosten. Dit betekent dat wij voor u geheel gratis aan uw zaak werken bij aansprakelijkheid van de andere partij.

Nadere informatie over aansprakelijkheid wegbeheerder bij val op openbare weg

Wie is de wegbeheerder?

De wegbeheerder, vaak een overheidsinstantie zoals de gemeente of provincie, is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de wegen. Dit geldt ook voor de weguitrusting, zoals verkeersdrempels, vluchtheuvels, verkeersborden en bussluizen. We hebben het hierbij over openbare wegen. Op particuliere wegen geldt dat de eigenaar van het desbetreffende terrein de wegbeheerder is. Indien niet duidelijk is wie de wegbeheerder is van een bepaalde weg, dan kan de website van Rijkswaterstaat geraadpleegd worden voor nadere informatie.

 

Een ongeval met letselschade op de openbare weg

Een gat in het wegdek, gladheid of een onveilige situatie bij wegwerkzaamheden. Het zijn allemaal omstandigheden die op de openbare weg kunnen leiden tot een ongeval met letselschade. Aangezien de wegbeheerder verantwoordelijk is voor de inrichting en het onderhoud van de wegen, moet deze onveilige situaties zoveel mogelijk wegnemen of waarschuwen voor gevaar. Indien de wegbeheerder hier niet aan voldoet, dan zijn er wellicht mogelijkheden om hem aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade en letselschade. Echter, niet elke oneffenheid of hoogteverschil in de weg is voldoende om de aansprakelijkheid bij de wegbeheerder neer te leggen.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

Wanneer is een wegbeheerder dan wel aansprakelijk voor uw letselschade? De wegebeheerder is aansprakelijk voor letselschade van weggebruikers welke is ontstaan door een gebrekkige weg, dan wel een gevaarlijke (verkeers)situatie, bij normaal rijgedrag van de weggebruiker.

Bij aansprakelijkstelling van de wegbeheerder dient u als slachtoffer zelf te bewijzen dat uw letselschade is veroorzaakt door de slechte toestand van de weg of door een gevaarlijke situatie veroorzaakt door de wegbeheerder. U draagt dus als eisende partij de volledige bewijslast.

En dit is niet eenvoudig concreet te maken:

  • Ten eerste omdat er mogelijk andere oorzaken zijn die het ongeval (mede) hebben veroorzaakt
  • Maar daarnaast moet u er ook altijd zelf op bedacht zijn dat de weg oneffenheden of gebreken kan hebben. Er wordt dus ook oplettendheid van uw kant verwacht in dergelijke situaties
  • Verder moet ook worden aangetoond dat de wegbeheerder op dat moment bekend was met het gebrek en het gevaar dat dit kan opleveren. Hij moet hebben nagelaten om het gebrek te verhelpen.

Een wegbeheerder is niet aansprakelijk voor uw letselschade als hij de schade niet heeft kunnen voorkomen:

  • Dit kan bijvoorbeeld zijn door onverwachte gebreken in de weg, waardoor de wegbeheerder nog geen gelegenheid heeft gehad om deze te herstellen
  • Verder is de wegbeheerder ook niet aansprakelijk als er onvoldoende (financiële) middelen zijn voor nog meer onderhoud of controles. Dan volstaat het voor de wegbeheerder om enkel tijdig en voldoende te waarschuwen voor het gevaar
  • Ook als het ongeval te wijten is aan het weggedrag van het slachtoffer, bijvoorbeeld door te hard rijden, is de wegbeheerder niet (of slechts gedeeltelijk) aansprakelijk voor de geleden letselschade.

Bewijslast aansprakelijk stellen wegbeheerder

Indien u de wegbeheerder aansprakelijk wil stellen voor de letselschade, dan zal u dit schriftelijk (aangetekend) moeten doen. U moet hierbij kenbaar maken welke bewijzen u heeft voor zijn aansprakelijkheid waardoor u recht heeft op schadevergoeding.

Het bewijs dat u moet leveren om voor schadevergoeding in aanmerking te komen is:

  • Het gebrek aan de weg waardoor uw letselschade is ontstaan. Wat is de staat van de weg op het moment dat u daar reed?
  • De toedracht van het ongeluk. Is uw ongeval wel veroorzaakt door een gebrek in de weg en op welke manier? Is dit niet (ook) door iets anders teweeggebracht?
  • De schade door het ongeval. Is deze wel ontstaan door het ongeval en hoe heeft u dit dan opgelopen?

Uw bewijsvoering is beter onderbouwd indien u duidelijke foto’s van de wegsituatie kan overleggen bij uw aansprakelijkstelling. Daarmee geeft u inzicht in de afmetingen van het gebrek in de weg, een duidelijk beeld van de omgeving en de situatie en of u de mogelijkheid had om het gebrek vlak voor het ongeval te waarnemen. Indien er getuigen zijn van het ongeval kunt u voor getuigenverklaringen de gegevens van deze omstanders noteren.

Juridische hulp bij aansprakelijkheid wegbeheerder

Het beoordelen van aansprakelijkheid van de wegbeheerder is een complex juridisch vraagstuk. Voor u als slachtoffer is het niet eenvoudig alle juridische haken en ogen te overzien en een juiste aansprakelijkstelling bij de wegbeheerder in te dienen. Vaak ontstaan er moeilijke en vastlopende discussies met de wegbeheerder of de overheidsinstantie waar, zonder juridische kennis en ervaring, lastig uit te komen is. Ook zijn er vaak meerdere professionals betrokken bij een dergelijke zaak, zoals een medisch adviseur, om de schade überhaupt te kunnen verhalen op de wegbeheerder. Om tot een oplossing en een passende schadevergoeding te komen, raden wij u aan om in dit soort situaties altijd een ervaren letselschade jurist in te schakelen. Over de kosten hoeft u zich geen zorgen te maken, deze worden namelijk altijd vergoed als de wegbeheerder aansprakelijk is voor uw letselschade. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of een passend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74