Aansprakelijkheid bij sportongevallen

In het kort

  • Sporten kan soms vervelende blessures veroorzaken. Een sportongeval kan plaatsvinden door een verkeerde inschatting van uzelf, maar ook door onhandig of onsportief van een andere sporter. Wie is zo'n geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw letselschade?
  • Het komt wel eens voor dat letselschade bij een sportongeval wordt gedekt door de verzekering, maar dit gebeurt zeker niet altijd. Bij opzettelijk onsportief gedrag is er sprake van een onrechtmatige daad van de veroorzaker. Maar deze is dan zelf aansprakelijk voor de schade, de verzekering zal hier geen schade voor uitkeren.
  • Doordat deelnemers aan sport of spel tot op zeker hoogte gevaarlijke of ondoordachte handelingen van elkaar mogen verwachten is er niet snel sprake van een onrechtmatige daad. Dit maakt het in de regel lastig om een schadevergoeding te claimen voor een sportongeval.
  • Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u hulp van onze ervaren letselschadejuristen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Aansprakelijkheid bij sportblessuresSporten is over het algemeen gezond, maar het kan soms ook akelige blessures of ongevallen veroorzaken. Een blessure of verwonding tijdens het sporten is erg vervelend, vooral als u er blijvende pijn of letselschade aan overhoudt. Een sportongeval kan plaatsvinden omdat u zelf een verkeerde inschatting tijdens een manoeuvre maakte, maar u kunt ook gewond raken door onhandig of onsportief gedrag van een medesporter. Wie is in zo’n geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade die u oploopt? En krijgt u alle letselschade vergoed? B&O Letselschade legt u uit hoe het zit met schuld en aansprakelijkheid en of u recht heeft op schadevergoeding bij een ongeval tijdens het sporten.

Gratis juridische hulp bij letselschade

Als u letselschade oploopt, door een verkeersongeval, een val op straat of tijdens het sporten, dan komt er veel op u af. Allereerst komt u bij van de schrik en zorgt u dat uw letsel behandeld wordt. Maar daarna komen er zoveel zaken op u af die u moet regelen om de aansprakelijkheid en schadevergoeding tot een goed einde te laten komen. En omdat het onbekend terrein voor u is, weet u ook niet zeker of alles wel wordt afgehandeld zoals het hoort of waar u recht op heeft. Op zo’n moment is het verstandig om een letselschade jurist in de arm te nemen. Hij of zij handelt alles (juridisch) voor u af en gaat de discussie met tegenpartij en verzekeringsmaatschappij voor u aan. Bij B&O Letselschade werken wij geheel en gegarandeerd gratis aan uw letselschade zaak indien de andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade.

Nadere informatie over aansprakelijkheid van school voor een ongeval tijdens de gymles

Trend in sportblessures

Blessures in de sportwereld komen vaak voor. Omdat een sporter zich volledig inzet tijdens sport en daarmee veel spieren en lichaamsdelen belast, loopt hij of zij op dat moment een hoger risico zich te verwonden dan bij andere dagelijkse bezigheden. Mannen raken vaker geblesseerd dan vrouwen. Van de mensen (van 4 jaar en ouder) die wekelijks sporten heeft 12% in 2017, in een onderzoek van het CBS, aangegeven geblesseerd te zijn geweest in de afgelopen 3 maanden. Van de mannen en jongens was dit 15% van de totaal ondervraagden; bij de vrouwen en meisjes was dit 9%.

Het aantal mensen met een sportblessure is tussen 2006 en 2014 gestegen met bijna 39%, met name bij mannen en vrouwen tot 30 jaar. In het bijzonder hardlopen, fitness, veldvoetbal en volleybal zijn verantwoordelijk voor de stijging van het totaal aantal sportblessures. In de toekomst wordt volgens de Sport Toekomstverkenning van het CBS een stijging verwacht van het aantal sportblessures onder de gehele bevolking. Uitgaande van deze doorzettende stijging in de toekomst, en rekening houdende met toekomstige veranderingen in de bevolkingsopbouw, zal het aandeel mensen met een sportblessure stijgen naar bijna 13% in 2030.

Sportblessures

Letselschade door onderontwikkelde motoriek

Deze cijfers van het CBS maken geen onderscheid in een sportblessure door eigen schuld of blessures door toedoen van een ander. Blessures onder kinderen en jongeren nemen bijvoorbeeld toe door passieve vrijetijdsbesteding als gamen en social media. Zij worden onhandiger in hun bewegingen omdat ze minder bewegen waarmee coördinatie, vaardigheid en techniek afnemen. Minder ontwikkelde motorische vaardigheden leidt tot meer blessures op het moment dat ze wel gaan sporten. Dit kan zijn bij henzelf, maar door onhandigheid en achtergebleven motoriek kunnen zij tijdens het sporten ook anderen blessures en dus letselschade toebrengen. Wat kunt u doen als uw kind, of uzelf, sportletsel oploopt door toedoen van een ander, een teamgenoot of een tegenspeler? Heeft u dan recht op schadevergoeding?

Letselschade door onrechtmatige daad

Het komt wel eens voor dat letselschade bij een sportongeval wordt gedekt door de verzekering, maar dit gebeurt zeker niet altijd. Bij opzettelijk onsportief gedrag is er sprake van een onrechtmatige daad van de veroorzaker. Maar deze is dan zelf aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijkheid sportIn zo’n geval keert de verzekeringsmaatschappij over het algemeen niet uit. De verantwoordelijke partij zal dan zelf alle kosten van schade en letselschade moeten bekostigen.

Echter, wanneer uw medespeler of uw tegenstander u tijdens een sport- of spelsituatie letsel toebrengt, is er niet zo snel sprake van onrechtmatige daad in vergelijking met een soortgelijke situatie buiten het sportgebied. Daardoor heeft u een verkleinde kans op een vergoeding van uw schade wegens onrechtmatige daad. Uitzondering hierop is wanneer:

  • De andere partij op grove wijze de spelregels heeft overtreden
  • Er onverwacht gedrag is vertoond dat niet bij de sport- of spelsituatie past
  • Er worden handelingen verricht die duidelijk ingaan tegen de geest van het spel en/of abnormaal te noemen zijn
  • Er sprake is van gedrag in strijd met de tuchtregels van de vereniging
  • Er met opzet op grove en uiterst roekeloze wijze met ernstige schuld is gehandeld

De reden dat er tijdens het sporten niet snel sprake is van onrechtmatige daad bij letselschade is omdat deelnemers aan sport of spel in redelijkheid en tot op zekere hoogte gevaarlijke, ongecoördineerde, verkeerd getimede of ondoordachte handelingen van elkaar mogen verwachten. Zo’n gedraging is niet gelijk onrechtmatig indien er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden met letselschade tot gevolg.

Letselschade jurist bij sportongeval

Als u letselschade oploopt in een sport- of spelsituatie waarvoor u een andere partij verantwoordelijk houdt, is het belangrijk dat u dit kunt staven met bewijs als videomateriaal en getuigen. U moet daarmee kunnen bewijzen dat u gewond raakte door een situatie die buiten de regels of geest van het spel viel. Dit maakt het verschil tussen wel of geen schadevergoeding van uw schade en letselschade.

Of iemand daadwerkelijk aansprakelijk is voor uw letsel als gevolg van een ongeval bij sport en spel hangt helemaal af van de omstandigheden van het concrete geval. Daarom is het zo belangrijk om bij een dergelijke onduidelijke toedracht een letselschade jurist in te schakelen. Zo weet u zeker dat u gedegen en duidelijk advies krijgt over uw situatie en wat de kans is op een reële schadevergoeding. Ook de lastige en ingewikkelde communicatie met de tegenpartij en diens verzekeringsmaatschappij wordt u door een letselschade jurist uit handen genomen. Neemt u contact op met B&O Letselschade voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74