Aansprakelijkheid bij letselschade na valpartij in gebouw

In het kort

  • Als u valt in een gebouw en hierbij letselschade oploopt, dan kan het zijn dat een andere partij, zoals de eigenaar, hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Er kan namelijk sprake zijn van een gebrekkige opstal.
  • In de Nederlandse rechtspraak zijn verschillende uitspraken geweest over een val in een gebouw waarvoor de eigenaar al dan niet aansprakelijk gesteld kon worden. De meest bekende is het Kelderluik-arrest waarbij een bezoeker van een café in Amsterdam in een kelderluik viel.
  • Een rechter zal aan de hand van verschillende criteria beoordelen of iemand maatregelen had moeten nemen om een gevaarlijke situatie met letsel te voorkomen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een bordje bij een natte vloer of open kelderluik. De bewijslast ligt in deze gevallen altijd bij het slachtoffer.
  • Bent u gevallen in een gebouw en wilt u hulp bij het aansprakelijk stellen van de eigenaar? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, wij helpen u graag.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

In een moment van onoplettendheid kan het gebeuren, u struikelt of glijdt uit, u valt en u raakt hierdoor gewond. Dit kan gebeuren op de openbare weg, maar het kan ook ergens binnen voorkomen, in een winkel of een ander gebouw. Is de eigenaar van het gebouw dan verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw letselschade? Of is het toch uw eigen schuld en draait u zelf voor alle kosten op? B&O Letselschade bespreekt een aantal mogelijkheden om u zo meer duidelijkheid te geven.

Letselschade specialist na een val in een gebouw

Als u valt in een gebouw en u loopt hierbij letselschade op, dan kan het zijn dat een andere partij, zoals de eigenaar, hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Er kan namelijk sprake zijn van een gebrekkige opstal. Als de eigenaar van het gebouw of de vloer inderdaad aansprakelijk is voor uw letselschade, dan kunt u hierbij heel goed het advies van een ervaren letselschade specialist of jurist gebruiken. B&O Letselschade werkt in dat geval zelfs geheel gratis aan uw case en claimt voor u de maximale schadevergoeding.

Nadere informatie over aansprakelijkheid na een val in de supermarkt

Kelderluik-arrest

In de Nederlandse rechtspraak zijn verschillende uitspraken geweest over een val in een gebouw waarvoor de eigenaar al dan niet aansprakelijk gesteld kon worden. Uiteraard was dat steeds afhankelijk van de omstandigheden van het desbetreffende ongeval. De meest bekende is het Kelderluik-arrest van begin jaren ‘60, welke een voorbeelduitspraak is geworden voor zaken die daarop volgden.

Hierbij raakte een bezoeker van Café De Munt in Amsterdam ernstig gewond toen hij onderweg naar het toilet in een kelderluik viel. Deze was open gelaten door een medewerker van Coca-Cola die frisdrank leverde aan het café. Uiteindelijk werd de Coca-Cola medewerker onrechtmatige gedraging verweten. Omdat de bezoeker zelf ook beter op had moeten letten, was het Hof van oordeel dat ieder van hen voor de helft aansprakelijk was voor het ongeval. Het slachtoffer moest dus 50% van de schade zelf dragen wegens eigen schuld.

Als een dergelijke zaak voor de rechter komt, dan kijkt hij bij zijn oordeel of er sprake is van onrechtmatige daad. Hij maakt hierbij gebruik van de zogenaamde Kelderluik-criteria. Het Kelderluik-arrest geeft elementen aan om te beoordelen of en wanneer iemand maatregelen had moeten nemen om een gevaarlijke situatie met letsel te kunnen voorkomen. Als een rechter een oordeel moet vellen in dit soort zaken, kijkt hij naar een aantal factoren:

  1. Hoe waarschijnlijk is het dat iemand de gevaarzettende situatie over het hoofd ziet?
  2. Hoe groot is de kans dat daardoor ongelukken ontstaan?
  3. Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
  4. Hoe bezwaarlijk is het om veiligheidsmaatregelen te nemen?

Gladde vloer

In de praktijk komt het vaak voor dat valpartijen met letselschade ontstaan door een gladde vloer die over het hoofd werd gezien. Hoe zit het hiermee als er letselschade uit voortvloeit? Is de beheerder of eigenaar van het gebouw, en dus van de vloer, aansprakelijk als mensen ten val komen op deze gladde ondergrond?

Juridisch gezien behoort een vloer tot de opstal. Als deze opstal gebrekkig blijkt te zijn en niet voldoet aan de eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mag stellen en een gevaar oplevert, dan kan de eigenaar hiervan aansprakelijk zijn wanneer zich hierdoor een ongeval afspeelt. In dit soort kwesties moet onderzocht worden of er sprake was van een vloer die te glad wordt, zodat die gladheid juridisch gezien een gebrek heeft opgeleverd. Hierbij spelen alle omstandigheden dan mee, zoals de vloeistof waar de vloer glad van is geworden, maar bijvoorbeeld ook het materiaal en reliëf van de schoenzolen.

Bewijslast

Als het slachtoffer van een glij- of valpartij stelt dat dit is gekomen door een te gladde vloer, dan is het aan deze persoon om te bewijzen dat de staat van de vloer gebrekkig was. De bewijslast ligt dus in deze bij het slachtoffer.

Vervolgens dient er onderzoek te worden gedaan naar de ruwheid van de vloer. Hierbij komt het wel eens voor dat de verzekeraar van de aangesproken partij zelf een onderzoek laat uitvoeren. Als uit de uitkomst van het onderzoek blijkt dat de vloer niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden mag stellen, dan is de eigenaar van de vloer aansprakelijk.

Uiteraard zijn er meer factoren die meespelen in de bewijslast, waardoor het niet altijd eenvoudig is vast te stellen wie er aansprakelijk is voor de letselschade van het slachtoffer. In dat geval komt er vaak een rechter aan te pas die hierover een uitspraak zal doen, meestal uitgaande van de Kelderluik-criteria.

Uitspraken

Sinds het Kelderluik-arrest zijn er vele rechtszaken geweest als gevolg van een valpartij waarbij letselschade is opgelopen. Hiervan zijn voorbeelden te geven waarbij de aansprakelijkheid inderdaad bij de eigenaar van het gebouw werd neergelegd, maar dit is zeker niet altijd het geval. Zo is er een redelijk recent voorbeeld uit 2016 van een bezoeker van een flatgebouw die uitglijdt op een terras:

Een man bezichtigt samen met zijn zoon en een makelaar een appartement. Het complex is in beginsel alleen toegankelijk voor bewoners en hun bezoekers, waaronder ook een gemeenschappelijk, gedeeltelijk overkapt terras op de zesde verdieping. Tijdens de bezichtiging is de man ten val gekomen door gladde houten vloerdelen en heeft hierbij zijn schouder gebroken. Hij eist dat de Vereniging van Eigenaren aansprakelijk is voor de schade. De rechtbank heeft alle aspecten overwogen en kwam hierbij tot de conclusie dat de VvE niet aansprakelijk is, aangezien de man er op bedacht had moeten zijn dat de houten vloerdelen glad konden zijn door regenval en algenvorming. Er is hierbij geen sprake van gebrekkige opstal.

Gratis juridisch advies

Letselschade claimen als u bent gevallen op een gladde of natte vloer begint met het aansprakelijk stellen van degene die deze gevaarlijke situatie heeft gecreëerd. Zo’n val kan voor flinke letselschade zorgen, zeker als u hierdoor geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt. Maar er zijn nog veel meer kostenposten die het gevolg kunnen zijn van de letselschade.

Als de eigenaar van het gebouw aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden schade of deze aansprakelijkheid al erkend heeft, kan uw schadevergoeding worden geregeld. Om er zeker van te zijn dat al uw kosten worden meegenomen in uw claim en u de maximale schadevergoeding ontvangt, kunt het beste de deskundigheid van een letselschade specialist inschakelen. Onze letselschade specialisten en juristen zijn in het bezit van deze expertise en kunnen u tijdens het gehele traject bijstaan. Wij doen dit geheel gratis indien de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74