Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Wie is aansprakelijk bij een kop-staartbotsing?

Het verkeer in Nederland kan op gezette tijden buitensporig druk zijn. Vooral in de spits lijkt het soms wel of het hele land op dezelfde tijd naar het werk of juist naar huis wil. Volle wegen zijn dan het gevolg, zowel op de snelwegen als in de drukke binnensteden. Een aanrijding met de auto voor u is zo gemaakt als uw voorganger onverwacht remt. Of u wordt zelf van achteren aangereden omdat u nog maar net kon remmen tijdens een gevaarlijke verkeerssituatie. Dit kan verwarring veroorzaken betreffende schuld en aansprakelijkheid. Want wie heeft het ongeval nu eigenlijk veroorzaakt en op wie kan de schade worden verhaald?

Juridische expertise bij een kop-staartbotsing

Een kop-staartbotsing is één van de meest voorkomende aanrijdingen en kan veel materiële en immateriële schade veroorzaken. Bij een achterop aanrijding heeft u, naast blikschade, al snel een grote kans op een whiplash. De juristen van B&O Letselschade hebben dagelijks te maken met letselschade dossiers als gevolg van aanrijdingen en hebben veel expertise betreffende kop-staartbotsingen. Wij begrijpen de verwarring en emotie waar u mee te maken heeft na een aanrijding en ontnemen u alle zorgen, van begin tot einde van de letselschadezaak. Indien wij een andere partij voor u aansprakelijk kunnen stellen, heeft u geen kosten aan onze hulp.

Nadere informatie over kop-staartbotsingen

Wat is een kop-staartbotsing?

Bij een kop-staartbotsing wordt een automobilist van achteren aangereden door een andere bestuurder van een motorvoertuig. Vaak zijn er meerdere mensen betrokken bij dit type aanrijding. Regelmatig is ernstig letsel het gevolg, ook als de snelheid niet heel hoog is van de auto die de aanrijding veroorzaakt. Vaak resulteert zo’n aanrijding in nekklachten, rugklachten of hoofdletsel, meestal in de vorm van een whiplash.

Kop-staartbotsing in de file

In de file is er veel sprake van afleiding van de bestuurder. Het verkeer zet zich zo nu en dan traag in beweging en de automobilist verveelt zich en wil graag naar huis. Hij pleegt een uitgesteld telefoontje of stelt het navigatiesysteem in voor een alternatieve route. Zo’n moment van verslapte aandacht kan leiden tot een aanrijding, zoals een kop-staartbotsing.

Bron: ANWB

De ANWB heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van automobilisten in de file waaruit bleek dat 63% van de mensen zich overgeeft aan de file. 30% van de respondenten gaf aan een alternatieve route te zoeken en 4% gaf toe andere dingen te gaan doen, zoals het gebruiken van de smartphone. De laatste 3% wisselt regelmatig van rijstrook om tijd te winnen en creëert daarmee gevaarlijke verkeerssituaties, met name voor motorrijders. Dit betekent dus dat 37% van de automobilisten volgens dit onderzoek bezig is met andere zaken dan opletten in het verkeer, waarmee zij een kans op een aanrijding vergroten.

Nadere informatie over het onderzoek van de ANWB

Aansprakelijkheid van de achteroprijdende automobilist

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat vermeld dat een automobilist altijd voldoende afstand dient te bewaren van zijn voorganger. Een aanrijding moet kunnen worden voorkomen als een noodsituatie zich voordoet. Als hij dat niet doet en om die reden op de voorliggende auto botst, dan is hij in principe aansprakelijk voor de schade. De voorliggende automobilist dient dan geheel schadeloos gesteld te worden.

Bewijsvoering is altijd erg belangrijk bij een letselschade zaak, zeker ook bij een kop-staartbotsing. Vult u daarom altijd direct na de aanrijding samen met de andere bestuurder het schadeformulier volledig in. Indien er getuigen aanwezig zijn, vraagt u hen dan om hun gegevens.

Uitzonderingen aansprakelijkheid bij een kop-staartbotsing

Er kunnen zich echter wel verkeerssituaties voordoen waarbij de achteroprijder de kop-staartbotsing niet had kunnen voorkomen. Hierdoor zou de aansprakelijkheid van deze automobilist in twijfel getrokken kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Afsnijden
    Indien de voorste automobilist de achterste afsnijdt en hierdoor wordt een kop-staartbotsing veroorzaakt, dan ligt de oorzaak niet in het onvoldoende afstand houden. Hierdoor is de achteroprijder niet aansprakelijk voor de (letsel)schade van de automobilist die hij heeft aangereden
  • Plotseling remmen
    Als de voorste automobilist plotseling remt zonder duidelijke verkeersreden, dan kan de achterliggende chauffeur niet aansprakelijk zijn voor de schade. Op grond van de Wegenverkeerswet is het namelijk verboden om zomaar te remmen. De achterste automobilist is dan echter nog wel aansprakelijk als hij onvoldoende afstand hield ten opzichte van zijn voorganger
  • Remmen voor oranje verkeerslicht
    Bij het naderen van een oranje verkeerslicht kan men er van uitgaan dat een voorganger nog door zal rijden als hij deze al dicht is genaderd. Als het niet meer mogelijk is om redelijkerwijs op tijd tot stilstand te komen, dan mag hij niet meer onverwacht remmen. Toch wordt ook dan de meeste schuld (en dus aansprakelijkheid) bij de achteroprijder gelegd, omdat deze voldoende afstand dient te bewaren.

Dat het niet altijd eenvoudig is om de aansprakelijkstelling bij een kop-staartbotsing te bepalen, blijkt wel uit het aantal zaken dat voor de rechter komt. Door de opeenvolging van indrukken en reacties vinden beide automobilisten dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de aanrijding. De één vond dat er wel een duidelijke reden was om te remmen, terwijl de ander dit discutabel vindt. Concreet bewijs is dan het uitgangspunt dat de rechter ter hand zal nemen om te beslissen wie de schuldige en dus de aansprakelijke partij is.

Nadere informatie over aansprakelijkheid bij een kop-staartbotsing

Schade claimen na een kop-staartbotsing

Vaak is er na een kop-staartbotsing sprake van letselschade in de vorm van whiplash klachten. Omdat er veel discussie is over whiplash en omdat het moeilijk aan te tonen is, is het claimen van de letselschade vaak een ingewikkelde procedure. De verzekeraar van de tegenpartij zal uw klachten niet serieus willen nemen en daarom in eerste instantie niet mee willen gaan in de schadeclaim die u bij hen neerlegt.

Onze letselschade experts zijn specialist in het afhandelen van schadeclaims ten gevolge van kop-staartbotsingen en kunnen daarom deze ingewikkelde materie volledig van u overnemen. Wij voeren voor u de discussies over aansprakelijkheid, wij berekenen uw letselschade en verhalen dit op de tegenpartij. Wij doen dit alles geheel kosteloos omdat wij de veroorzaker van de kop-staartbotsing compleet aansprakelijk kunnen stellen, ook voor onze kosten.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen