Aanrijding als fietser of voetganger in een 30 km/u-gebied of woonerf

In het kort

  • Voor sommige woonwijken en in woonerven geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Toch houdt niet elke automobilist zich aan deze snelheidslimiet en gebeuren er dagelijks aanrijdingen.
  • Als u of uw kind is aangereden door een automobilist is er waarschijnlijk letselschade. Een voetganger of fietser is een kwetsbare verkeersdeelnemer en is daarom nooit volledig zelf aansprakelijk voor de geleden schade. Kinderen tot 14 jaar zijn hierin zelfs voor 100% beschermd en nooit aansprakelijk.
  • Heeft u of uw kind een aanrijding gehad in een woonwijk? En wilt u hulp van onze ervaren letselschadejuristen bij het verhalen van uw letselschade? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Voor sommige woonwijken is een maximale snelheid afgesproken van 30 kilometer per uur voor de veiligheid van de bewoners, waaronder spelende kinderen. Toch houdt niet elke automobilist zich aan deze snelheidslimiet, met alle gevolgen van dien. B&O Letselschade legt u uit wat u moet doen als u of uw kind is aangereden in een 30 km/u-gebied en hoe u zelf voorzorgsmaatregelen kunt nemen.

Aangereden in een woonwijk?

Als u of uw kind is aangereden door een automobilist dan is er waarschijnlijk sprake van letselschade. Ook al heeft de bestuurder zich gehouden aan de maximumsnelheid, bij een aanrijding kunnen de verwondingen van een voetganger, fietser of spelend kind toch aanzienlijk zijn. Laat staan wat er gebeurt als een auto iemand aanrijdt met een snelheid boven de toegestane 30 kilometer per uur. Een voetganger of fietser is een kwetsbare verkeersdeelnemer en is daarom nooit volledig zelf aansprakelijk voor de geleden schade. Onze letselschadejuristen kunnen u altijd kosteloos bijstaan in een dergelijke situatie.

Grote impact snelheid bij aanrijding

Wanneer een fietser of voetganger wordt aangereden door een auto kan dit dodelijk zijn voor het slachtoffer door de enorme kracht die het lichaam te verwerken krijgt bij de botsing met de auto. Bij een aanrijding met 30 kilometer per uur is dit vergelijkbaar met de val van een eerste verdieping. Een aanrijding in een woonerf met 30 kilometer per uur kost 1 op de 10 voetgangers het leven. Bij 50 kilometer per uur overleeft de helft van de aangereden voetgangers het niet.

Hoe sneller een automobilist rijdt, hoe meer meters hij in een bepaalde tijd aflegt. De snelheid is ook van invloed op de lengte van de remweg van de auto. Daarnaast heeft een fitte bestuurder bij normale weersomstandigheden een reactiesnelheid van minimaal 1 seconde voor hij remt. Voordat er op de rem gedrukt is, zijn er dus al heel wat extra meters op volle snelheid doorgereden. Een snelheidsoverschrijding van 5 tot 10 kilometer per uur lijkt onschuldig maar kunnen enorme gevolgen hebben bij een aanrijding.

Initiatieven van buurtbewoners tegen te hard rijden

Het is buurtbewoners van woonerven ook opgevallen dat veel automobilisten te hard rijden in hun wijk. Dit levert onder andere gevaar op voor hun spelende kinderen. Daarom worden er door hen in de eigen buurt maatregelen getroffen om de hardrijders hierop de wijzen, zoals met bepaalde borden of vlaggen.

Organisaties als Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stimuleren buurtbewoners om zelf het te hard rijden in hun buurt aan te pakken en te beïnvloeden. Deze twee organisaties zijn in een vijftal gemeenten het project ‘Sociale aanpak 30 km/h-gebieden’ gestart. Hierbij worden in vijf geselecteerde buurten metingen van snelheidsgedrag gedaan. Centraal bij deze aanpak staat dat de bewoners zelf zoveel mogelijk aan de slag gaan met het verzinnen en uitvoeren van maatregelen. U kunt meer lezen over dit project op de site van de SWOV.

Als u als bewoner van een 30 km/u-zone zelf ook in actie wil komen tegen automobilisten die te hard rijden in uw buurt, dan is dat mogelijk. U kunt samen met Veilig Verkeer Nederland een aantal initiatieven ontplooien om dit aan te pakken. U kunt hierbij denken aan melding maken van onveilige verkeerssituaties, het organiseren van buurtacties en snelheidsmeter of buurtcoach worden. Meer informatie kunt u lezen op de site van VVN.

Aanrijding met kwetsbare verkeersdeelnemers

Ondanks de initiatieven van buurtbewoners leidt te hard rijden in woonwijken helaas toch nog tot de nodige aanrijdingen met spelende kinderen, voetgangers of fietsers. Aangezien deze slachtoffers behoren tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers genieten zij juridisch gezien extra bescherming. Zij zullen nooit voor de volle 100% aansprakelijk zijn voor het ongeval, ook niet als het geheel of gedeeltelijk hun schuld is. Kinderen tot 14 jaar zijn hierin zelfs voor 100% beschermd en nooit aansprakelijk. De betrokken automobilist kan bij een aanrijding met een voetganger of fietser geheel of gedeeltelijk aansprakelijk gesteld worden, afhankelijk van de situatie.

Nadere informatie over wat te doen na aanrijding van uw kind

Juridische hulp bij een aanrijding in een woonwijk

Als u als voetganger of fietser bent aangereden door een auto in een woonwijk, dan heeft u altijd recht op een gedeeltelijke schadevergoeding van uw letselschade. Is de automobilist schuldig aan het ongeval, dan kan de schadeclaim hoger uitvallen omdat u 100% van uw letselschade kunt verhalen. Hoe de aansprakelijkheid er voor u of de tegenpartij ook uit zal komen te zien, wij kunnen u gegarandeerd kosteloos bijstaan in een situatie als deze. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74