Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 268 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Ongeval op het werk gehad, wat nu?

In het kort

 • In beginsel is een werkgever aansprakelijk voor letselschade bij een bedrijfsongeval, maar niet in alle gevallen
 • Er is sprake van een arbeidsongeval of bedrijfsongeval als het ongeval tijdens werktijd plaatsvindt. Dit begrip moet ruim gezien worden
 • Bij ernstige bedrijfsongevallen is uw werkgever verplicht om hier melding van te maken bij de Arbeidsinspectie
 • U zult uw werkgever aansprakelijk moeten stellen als deze verantwoordelijk is voor uw letselschade door het ongeval op het werk
 • Onze juridische hulp is voor u vrijwel altijd gratis, omdat onze kosten eveneens in rekening bij de tegenpartij worden gebracht
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Na een ongeval op het werk zit u waarschijnlijk met veel vragen. Heeft u een ongeval op het werk gehad en daarbij letselschade opgelopen? Dan heeft u wellicht recht op een schadevergoeding. Maar wanneer is een werkgever aansprakelijk als een werknemer door een bedrijfsongeval gewond raakt en hoe kunt u letselschade verhalen? De gevolgen van een ongeval op het werk en de te nemen stappen leggen wij u graag uit.

Werkgever altijd aansprakelijk bij een ongeval op het werk?

De eerste vraag die bij slachtoffers van een bedrijfsongeval naar boven komt, is meestal de vraag of hun werkgever aansprakelijk is. In beginsel is de werkgever inderdaad aansprakelijk voor letselschade bij een bedrijfsongeval. De werkgever moet er namelijk voor zorgen dat werknemers hun werkzaamheden goed en veilig uit kunnen oefenen, zonder dat zij daarbij letsel of andere schade oplopen.

Indien een werknemer toch letsel oploopt tijdens de uitoefening van zijn werk, dan is de werkgever niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Heeft de werkgever alle benodigde maatregelen genomen en tevens toezicht gehouden op de naleving, dan is hij niet aansprakelijk voor het ongeval en hoeft hij ook geen schadevergoeding te betalen.

De werkgever kan proberen aan te tonen dat een werknemer zelf aansprakelijk is wanneer roekeloosheid of opzet het ongeval op het werk heeft veroorzaakt. Kortom, in de meeste gevallen is een werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval, maar zeker niet in alle gevallen. Wij helpen u bij de vraag of uw werkgever al dan niet aansprakelijk is voor uw letselschade.

Meer over onze letselschadespecialisten

Bedrijfsongeval, wie betaalt de kosten?

Het slachtoffer van een bedrijfsongeval kan in principe van zijn of haar werkgever een schadevergoeding vorderen. In het geval van een succesvolle vordering betekent het dat de werkgever aansprakelijk is en dus de kosten van uw letselschade na een bedrijfsongeval betaalt. Werkgevers beschermen zich hier doorgaans tegen door een bedrijfsongevallenverzekering af te sluiten. In dat geval vergoedt de verzekeraar de kosten van uw arbeidsongeval en de gevolgen daarvan. Het is dus zaak om een bedrijfsongeval spoedig te melden bij de werkgever en de hulp van een letselschade jurist in te schakelen.

Wat te doen na een ongeval op het werk?

Allereerst is het verstandig om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen. Onze letselschadespecialisten kunnen u uitstekend adviseren en begeleiden bij het claimen van een letselschadevergoeding. De belangrijkste stappen die u zelf kunt nemen zijn:

 • Nagaan of er daadwerkelijk sprake is van een arbeidsongeval.
 • Nagaan wie of wat het ongeval heeft veroorzaakt.
 • Nagaan of de arbeidsinspectie is ingeschakeld door uw werkgever.
 • Een overzicht maken van de schade die u hebt geleden, inclusief de nog te lijden schade.
 • Uw werkgever aansprakelijk stellen.

We zullen de te nemen stappen bij een ongeval op het werk één voor één doornemen.

Nagaan of er daadwerkelijk sprake is van een arbeidsongeval

Er is sprake van een arbeidsongeval of bedrijfsongeval als het ongeval tijdens werktijd plaatsvindt. Dit begrip moet ruim gezien worden, want een ongeval op het werk kan zich afspelen:

 • Op het bedrijf zelf, bijvoorbeeld op kantoor, in het magazijn of in de kantine tijdens de pauze.
 • Op een andere locatie van het bedrijf of op de bouwplaats.
 • Als u op pad bent voor uw werkgever, bijvoorbeeld als u onderweg bent of een klant bezoekt.
 • Als u in opdracht van uw werkgever op reis bent.
 • Tijdens sommige personeelsuitjes.

Enkele voorbeelden van een ongeval op het werk zijn:

 • Een ongeval met een ladder die niet vastgezet of verankerd is.
 • Een ongeval met een machine, omdat deze niet naar behoren functioneert.
 • Een ongeval, omdat u struikelt over losliggende kabels.
 • Een ongeval door een onveilige werksituatie.
 • Een ongeval als gevolg van een te hoge werkdruk en dit reeds bekend was bij de werkgever.
 • Een ongeval nadat u door een collega bent geduwd en gevallen.

De meest voorkomende bedrijfsongevallen met letselschade zijn:

Nagaan wie of wat het ongeval heeft veroorzaakt

De tweede stap die u dient te nemen na een ongeval op het werk is nagaan hoe en door wie of wat het ongeval is ontstaan. Is het bijvoorbeeld door een gebrek aan goede instructies van de werkgever ontstaan? Was er voldoende toezicht? Waren er beschermingsmiddelen nodig voor de werkzaamheden die u uitvoerde? En zo ja, heeft de werkgever deze aan u uitgereikt? Was er sprake van een onveilige werkomgeving of een te hoge werkdruk?

In de genoemde situaties kan uw werkgever aansprakelijk zijn voor uw letselschade. De werkgever heeft namelijk de wettelijke plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. In genoemde situaties is hij tekortgeschoten en dus waarschijnlijk aansprakelijk voor het ongeval. Alleen bij eigen schuld, in geval van bewuste roekeloosheid en opzet is de werkgever niet aansprakelijk. Bij de beoordeling van aansprakelijkheid van uw werkgever kunnen onze juristen u helpen.

Meer informatie:
Nagaan of de arbeidsinspectie is ingeschakeld door uw werkgever

Bij ernstige bedrijfsongevallen is uw werkgever verplicht om hier melding van te maken bij de Arbeidsinspectie. Deze zal het ongeval op het werk gaan onderzoeken. Wanneer is een arbeidsongeval ernstig? Als een werknemer:

 • als gevolg van het ongeval naar het ziekenhuis moet en daar tevens moet blijven;
 • blijvend invalide wordt als gevolg van het bedrijfsongeval;
 • door het bedrijfsongeval komt te overlijden.

Wanneer de Arbeidsinspectie na het ongeval op het werk niet door uw werkgever wordt ingeschakeld, dan kunt u dit zelf doen. Het proces-verbaal dat na het toedrachtsonderzoek wordt opgesteld door de Arbeidsinspectie is voor de verdere afhandeling van de schadevergoeding een belangrijk bewijsstuk. Daarnaast kan de werkgever op grond van het onderzoek een boete opgelegd krijgen.

Een overzicht maken van de schade die u hebt geleden

Na een ongeval op het werk is het verstandig om een overzicht te maken van alle reeds geleden letselschade en van de nog te lijden letselschade. U kunt hierbij denken aan:

 • Medische kosten die niet (meer) worden vergoed door uw zorgverzekeraar
 • Kosten die verband houden met uw herstel en eventuele revalidatie
 • Extra reiskosten
 • Kosten voor hulpmiddelen die niet worden vergoed
 • Kosten voor hulp in de huishouding en kosten om eventueel uw woning aan te passen
 • Kosten voor nazorg
 • Verlies van loon, omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt
 • Kosten die u moet maken voor re-integratie en/of ander werk
 • Smartengeld
 • Juridische kosten (onze kosten)
Uw werkgever aansprakelijk stellen

Tot slot zult u uw werkgever aansprakelijk moeten stellen als deze verantwoordelijk is voor uw letselschade door het ongeval op het werk. Uw werkgever zal dan uw letselschade moeten vergoeden. Het is verstandig om hierbij een letselschadedeskundige in te schakelen. Het aansprakelijk stellen en bepalen van de schadeomvang kan behoorlijk ingewikkeld zijn. U krijgt te maken met de medische en juridische experts van de bedrijfsongevallenverzekering van uw werkgever. De kans is groot dat, wanneer u zelf niet over de juiste kennis beschikt, u niet krijgt waar u recht op heeft. En wanneer uw werkgever geen aansprakelijkheid erkent, zult u de stap naar de rechter moeten maken en raakt u wellicht verwikkelt in vervelende welles-nietesdiscussies.

De juristen van B&O Letselschade zijn gespecialiseerd in bedrijfsongevallen en hebben alle kennis en ervaring in huis om te claimen wat u toekomt, terwijl u zich richt op uw herstel van het ongeluk op het werk. Hierbij blijft het in stand houden van een goede relatie met uw werkgever één van de uitgangspunten voor een goede letselschaderegeling. Wanneer u niet meer arbeidsongeschikt bent, wilt u namelijk waarschijnlijk gewoon weer uw oude werk hervatten zonder onnodige spanning met uw werkgever.

Onze juridische hulp is voor u vrijwel altijd gratis, omdat onze kosten eveneens in rekening bij de tegenpartij worden gebracht. 

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen