Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 262 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Auto-ongeluk met letselschade afwikkelen

Bij een auto-ongeluk heeft u een grote kans om letselschade op te lopen met een lange nasleep en soms blijvende gevolgen. Naast materiële schade en lichamelijke klachten kunt u na een auto-ongeluk te maken krijgen met psychische klachten zoals trauma’s en angst om deel te nemen aan het verkeer. Al met al kan de schade na een auto-ongeluk behoorlijk oplopen. Bent u aangereden, of heeft iemand het auto-ongeluk met letselschade op een andere manier veroorzaakt, dan kunt u diegene hiervoor aansprakelijk stellen en schade claimen.

Wilt u hulp bij de afwikkeling van een auto-ongeluk letselschade; dan is het goed te weten dat onze belangenbehartiging u niets kost. Na een auto-ongeluk met letselschade dient namelijk de aansprakelijke partij de kosten van uw rechtsbijstand te betalen.

Schuldvraag letselschade auto-ongeluk

De afwikkeling van een letselschadezaak behelst vaak complexe materie. Als er meerdere voertuigen, bestuurders en inzittenden betrokken zijn bij het auto-ongeluk, dan is het niet altijd in één oogopslag duidelijk wie aansprakelijk is. Het is mogelijk dat de aansprakelijkheid wordt verdeeld over meerdere personen, waaronder uzelf. In dat geval krijgt u niet uw volledige letselschade vergoed. Ook kan het voorkomen dat u schade kunt claimen bij meerdere partijen. Bent u betrokken geweest bij een auto-ongeluk met letselschade waarbij is veroorzaker is doorgereden, dan kunt u zich wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer om toch letselschade te vorderen.

Gezien de complexiteit omtrent de schuldvraag bij een auto-ongeluk met meerdere motorvoertuigen, kunt u het beste een letselschade-expert inschakelen. Wij kunnen u helpen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het vorderen van uw schade.

Zoals gezegd komen de kosten van uw rechtsbijstand voor rekening van degene die het auto-ongeluk met letselschade heeft veroorzaakt.

Schadeverzekering inzittende (SVI)

Het kan ook voorkomen dat u letselschade oploopt bij eenzijdig auto-ongeluk. In dit geval zijn er geen andere motorvoertuigen of personen bij betrokken, maar is het toch mogelijk dat u recht heeft op schadevergoeding. Veel automobilisten hebben namelijk een zogenaamde Schadeverzekering Inzittenden (SVI) afgesloten. Deze verzekering dekt uw letselschade bij een eenzijdige auto-ongeluk, of een auto-ongeluk waarvoor u aansprakelijk bent. Let hier dus goed op en bel met onze letselschade-experts als u hier hulp bij nodig hebt.

Kunt u aantonen dat de oorzaak van het auto-ongeluk is gelegen in een fabrieksfout of een gebrek aan de weg, dan kunt u aankloppen bij respectievelijk de autofabrikant of de wegbeheerder. Laat u ook in dit geval vertegenwoordigen door ons letselschadebureau om te voorkomen dat u vakkundig wordt afgescheept door de juridische staf van de betreffende verzekeringsmaatschappij.

Meer informatie:

Verdere afwikkeling auto-ongeluk met letselschade

Zoals in alle letselschadezaken kunt u de schade direct claimen bij de wederpartij. Bent u aangereden, dan kunt u zich echter ook direct wenden tot de WA-verzekering van de veroorzaker. Deze uitzondering geldt voor alle aanrijdingen met motorvoertuigen en is in Nederland wettelijk vastgelegd. Het is aan te raden om de onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij door een letselschade expert te laten doen, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

De afwikkeling van een auto-ongeluk  met letselschade kan lang duren. Soms gaan er maanden overheen voordat de aansprakelijkheid is vastgesteld en soms jaren voordat de volledige schadevergoeding wordt uitgekeerd. Aangezien u direct nadat u bent aangereden al kosten maakt, zullen onze letselschade-experts zo spoedig mogelijk een voorschot op uw schadevergoeding claimen bij de aansprakelijke verzekeraar. In de meeste gevallen kunt  u binnen 2 weken na het auto-ongeluk al een voorschot verwachten.

Als u in geen enkele mate aansprakelijk bent maar de aansprakelijkheid bij meerdere veroorzakers ligt, dan kunt u uw volledig letselschade toch al claimen bij één van de betrokken verzekeringsmaatschappijen. Het is in dit geval niet van belang of de schuldvraag al definitief is vastgesteld. Wie van de veroorzakers uiteindelijk welke schadevergoeding moet betalen is van latere zorg en niet uw verantwoordelijkheid. De betreffende verzekeraars komen dit in een later stadium onderling overeen, maar uw schade wordt gewoon vergoed.

Meer informatie:

Welke schade claimen?

Door de gevolgen van een auto-ongeluk maakt u veel kosten. Letselschadevergoeding gaat verder dan alleen medische kosten en smartengeld. U wordt schadeloos gesteld voor alle kosten die u maakt ten gevolgen van het auto-ongeluk én alle inkomsten die u hierdoor in de toekomst misloopt. Tevens heeft u recht op de wettelijke rente over de periode tussen de aanrijding en de uitkering van schadevergoeding. Laat uw letselschade claim opstellen door een ervaren letselschade-expert zodat u geen enkele vergoeding misloopt.

U heeft na een auto-ongeluk met letselschade heeft u recht op vergoeding van:

  • Medische kosten
  • Kosten van opname ziekenhuis of revalidatiecentrum
  • Reiskosten in verband met de letselschade
  • Gemiste inkomsten door tijdelijke, gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid
  • Loonkosten van hulp in de huishouding, kinderoppas, tuinman, etc.
  • Studievertraging
  • Smartengeld
  • Wettelijke rente
  • Alle andere kosten die u zonder het auto-ongeluk niet zou maken

Hulp bij afwikkelen letselschade

Wilt u professionele hulp bij de afwikkeling van een auto-ongeluk met letselschade? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen